Tekenen

We maken de berekening helder

De output van ons rekenwerk is abracadabra in cijfers. Daarom vertalen we dit naar een praktische tekening.

Banner afbeelding

Van schets tot 3D-tekening

We houden het graag simpel en efficiënt; we tekenen alleen dat wat nodig is. De ene keer is het een schets met alleen de maatvoering van de constructieve delen. De andere keer een 3D-ontwerp met meerdere uitgewerkte details.

Meestal rekenen we voordat we tekenen. Maar het komt ook voor dat we een bestaande berekening uitwerken. Hoe dan ook: we zorgen dat aannemers en leveranciers probleemloos een offerte kunnen uitbrengen én het werk kunnen uitvoeren. En ook dat gemeentes precies weten wat ze moeten weten voor een vergunningsaanvraag.

Verschillende manieren

De manier van tekenen is afhankelijk van het project. Gaat in een woning bijvoorbeeld alleen een muur eruit? Dan ‘gummen’ we deze weg en schetsen we daarna wat erin moet komen liggen. Als de klus groter is, zoals een complete woning, een appartementencomplex of een bedrijfshal, maken we een 2D-tekening in AutoCAD met overzichtelijke plattegronden en gevelaanzichten.

Voor partijen die in een bouwproces na ons komen, werken we soms ook een uitvoeringsgericht 3D-ontwerp uit. Dit doen we met de software van Tekla. Hiermee kunnen we meer informatie delen, over maatvoering of details bijvoorbeeld. Handig voor een aannemer, vloer- of staalleverancier.

Rekenaars en tekenaars

Op onze tekeningen staan uitsluitend de onderdelen die belangrijk zijn voor de constructie. Dus geen kozijnen of type dakpan. Verder is bij kleinschalige bouwprojecten onze rekenaar ook de tekenaar: dan heb je één contactpersoon en houden we het tempo hoog. Bij ingewikkeldere of grotere projecten rekent de rekenaar en tekent de tekenaar. Het mooie daarvan is dat we met meerdere ogen naar de constructie kijken. Zo weet je zeker dat we alles zien!

Afbeelding van persoon van de qoute
’’

“Soms is een constructietekening meer een werkdocument: dan leggen we niet alles tot in detail vast”

Frank van Erp

Directeur en constructeur